परिवर्तन गरिएका १२ जिल्लाका सिडिओ को कहाँ ?

काठमाडौँ– सरकारले १२ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) परिवर्तन गरेको छ ।

त्यस्तै चार जिल्लाका सिडिओहरुलाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।

गृहमन्त्रीस्तरको निर्णयबाट उनीहरुको काज सरुवा गरिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।

परिवर्तन गरिएका १२ जिल्लाका सिडिओ को कहाँ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *